ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και δεν ενδιαφέρεστε να το αντικαταστήσετε με κάποιον άλλο, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα επιστροφής εντός 14 ημερών, σε παρακάτω φόρμα, από την ημερομηνία παραλαβής. Μόλις επιστρέψετε έχει γίνει και διαπιστώνουμε ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα σας επιστραφούν.
Τα έξοδα αποστολής/ ή μετρητών κατά την παράδοση, καθώς και τα έξοδα επιστροφής (% που έχουν αναληφθεί από την εταιρεία καρτών / paypal), βαρύνουν τον πελάτη και αφαιρούνται από το ποσό που θα επιστραφεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Τα προϊόντα φθάνουν στο κατάστημα μας με δική σας ευθύνη, οπότε βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συσκευασμένα ώστε να μην υποστούν ζημιά κατά την επιστροφή τους.
Όλα τα προϊόντα θα επιθεωρηθούν κατά την επιστροφή σε εμάς.

Αν ένα προϊόν επιστραφεί σε ακατάλληλη κατάσταση, θα το στείλουμε πίσω σε εσάς.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προϊόντα που μας έχουν επιστραφεί κατεστραμμένα.

Σας συνιστούμε να κρατήσετε την απόδειξη ταχυδρομείου / courier μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής και να λάβετε το email που δηλώνει ότι έχουμε λάβει την επιστροφή σας.